Tc Lovendegem Wistje Datjes 2de editie juli


Kristof en Isabel
Om persoonlijke redenen nemen Isabel en Kristof een sabbatjaar in het bestuur van Tc Lovendegem.
Hun taken werden verdeeld onder de bestuursleden.
Alle info over Tc Lovendegem is te vinden op onze website www.tclovedegem.be.

Sportongeval
Een kwetsuur opgelopen tijdens het tennis: neem zo snel mogelijk contact op met Alex Verwilst tel
0486/515582 e-mail alex.verwilst@hotmail .com. Alle info over de verzekering is te vinden op onze
website

Lidkaarten
Wie zijn lidkaart nog niet ontvangen heeft komt best een langs in ons clubhuis. De lidkaarten liggen
daar ter beschikking.

Paswoord Tennis Vlaanderen vergeten
Log in op de site van Tennis Vlaanderen met je lidnummer of e-mail adres. Klik vervolgens op
paswoord vergeten. Tennis Vlaanderen bezorgt jou via mail een nieuw paswoord.

Wijziging persoonsgegevens
Verhuisd, telefoonnummer of e-mail adres gewijzigd . Ieder lid kan op de site van Tennis Vlaanderen
zelf zijn persoonsgegevens aanpassen.

Clubhuis
Het clubhuis is open van 19u tot 23u bij voldoende bezetting.

Sluiting sporthal
Tijdens de vakantiemaanden is de sporthal gesloten :
- Vrijdag 11 juli 2014
- Van maandag 21 juli 2014 tot en met vrijdag 1augustus
- Maandag 11 augustus, dinsdag 12 augustus en vrijdag 15 augustus 2014
- ’s avonds en tijdens de weekends van 12 juli tot en met 17 augustus 2014.
In het clubhuis is een sleutel ter beschikking die toegang verleent tot de douches. Beschikbaar tijdens
de openingsuren van het clubhuis. Zie punt hierboven.

Clubtornooi
Er namen 58 spelers deel aan het tornooi. De winnaars zijn:
- Dames reeks I : Cris Moortgat
- Dames reeks II: Sophie De Vlieger
- Heren reeks I : Jago Lievens
- Heren reeks II : Matthias Pycke

Toiletten
Aan het clubhuis zijn er geen toiletten. De toiletten van de sporthal kunnen gebruikt worden.
Sporthal gesloten; geen probleem in het clubhuis is er een sleutel ter beschikking.

Jeugdwerking
Aan de kidstoer namen 61 kinderen deel; de tienertoer telde 20 deelnemers.

Tennis voor mensen met tijd
Raadpleeg de terreinreservatie van Tc Lovendegem